MEDEDELING:

 

Op 9 mei 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLLIN B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37106410, statutair gevestigd te Alkmaar, vestigingsadres: te (1811 HM) Alkmaar, Payglop 15, mede handelend onder de naam REPREZENT BOARDSUPPLIES, vestigingsadres: te (1053 AA) Amsterdam, De Clercqstraat 25 H. Hierbij werd mr. K. van Dijk benoemd tot rechter-commissaris en is mr. E.A. de Boer aangesteld als curator.

Als gevolg van het faillissement kunnen er geen bestellingen meer via deze webshop worden gedaan. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mr. De Boer. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 072- 303 2000.

 

Rollin logo